Dubbelrummet som vetter åt väst har härlig kvällssol och en vy av brygghuset och trädgården.